Kerknieuws
Uitgegeven op 09-04-2020 om 07:13  |  link  |  bewaar  |  print

Kerkdiensten en activiteiten:

Oecumenische Goede Vrijdag-viering op Noordkop t.v.

HIPPOLYTUSHOEF - Ieder jaar vindt er op Goede Vrijdag een korte viering plaats in de Hippolytuskerk te Hippolytushoef. Ook dit jaar staat de oecumenische werkgroep van de Wieringer raad van kerken in deze viering stil bij het lijden van Christus.

Stap voor stap wordt de lijdensweg die Hij moest gaan gevolgd aan de hand van kruiswegstaties, geschilderd door Willem Hesseling.
Daarbij klinken er korte schriftlezingen, gedichten van Hans Bouma en orgel- en gitaarspel. Dit alles onderbroken door korte meditatieve stiltes.
Deze viering, die ongeveer 40 minuten duurt, kunt u op vrijdag 10 april vanaf 19:00 uur volgen op de regionale tv Noordkop. De uitzending van Noordkop Centraal is te zien op Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1422 en www.regionoordkop.nl/live-tv. De uitzending wordt om 21:00 uur herhaald.


Paasviering zondag 12 april

Gevangen in onzekerheid. We weten niet wat de toekomst brengt. Ons leven is kwetsbaar. We schuilen in onze huizen, om erger te voorkomen.
Met Pasen klinkt een woord van bevrijding. Sterker dan de dood is de liefde. Leef!
Ook al lijkt de toekomst duister, er schijnt nieuw licht, nieuwe hoop, nieuwe moed. We zijn bestemd voor het leven. We horen bij elkaar en samen gaan we bouwen aan vertrouwen.
Alle kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Wieringen worden afgelast tot 1 juni.

Alle activiteiten in de Doopsgezinde kerk in Hippolytushoef zijn stopgezet.
De zondagse diensten worden niet meer gehouden en ook de laatste bijeenkomsten van de poëziekring gaan niet door.

Alle diensten en activiteiten in de Filadelfia kapel in Hippolytushoef zijn tot 1 juni afgelast.

In de verzorgingstehuizen het Noorderlicht en Kapellehof zijn geen avondoverdenkingen meer.


150 jaar Knipscheer-orgel (2)

HIPPOLYTUSHOEF - De aankomende restauratie en het 150-jarige bestaan van het monumentale Knipscheer-orgel in de Hippolytuskerk waren aanleiding om eens in de archieven van het jaar 1870 te duiken.

De aanschaf in 1870
Het gebruik van een kerkorgel voor begeleiding van de samenzang was voor aan het eind van de 18e eeuw niet zo algemeen. Het was gebruikelijk om de leiding van de samenzang aan een voorzanger toe te vertrouwen. Dit was dan wel een gemeentelid met een goede stem, maar de resultaten van zijn inspanningen waren niet altijd optimaal. In de loop van de 19e eeuw ontstond er daardoor een groeiende vraag naar instrumentale begeleiding. Ook in de Hippolytuskerk ontstond de wens tot aanschaf van een orgel. In de vergadering van Kerkvoogden en Notabelen van 20 januari 1870 wordt de mededeling gedaan dat de firma Knipscheer te Amsterdam een orgel te koop heeft voor ƒ 825. Het is onbekend om wat voor instrument dit ging maar het was voor die tijd een koopje, wellicht betrof het een tweedehands orgel. Het besluit tot aanschaf wordt unaniem genomen en er wordt een commissie benoemd die wordt gemachtigd om namens het kerkbestuur allereerst de benodigde gelden bij elkaar te brengen. De commissie is zeer succesvol met deze inzameling maar men lijkt te hebben verzuimd om het orgel ook daadwerkelijk bij Knipscheer te bestellen, want in de notulen van 3 april staat dat het bedoelde orgel al verkocht blijkt te zijn! Wel biedt Knipscheer een alternatief orgel aan met een aanzienlijk hoger prijskaartje van ƒ 1570. Gezien de prijs van soortgelijke orgels uit die tijd was dit een heel redelijk bedrag.Met bijkomende kosten (o.a. voor vervoer) werd het totaalbedrag voor het orgel geraamd op ƒ 1700. Gelukkig was de inschrijving door gemeenteleden dermate succesvol dat er al een budget van ƒ 1500 beschikbaar bleek te zijn. De Kerkvoogden en Notabelen besluiten met algemene stemmen om 'ondanks het tekort dit orgel toch aan te koopen'.

De restauratie van het orgel is begroot op ruim € 96.000.
Elke bijdrage is zeer welkom op NL05 RABO 0370 4590 67 ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk o.v.v. Knipscheer-orgel.
Rotary Wieringerland heeft inmiddels een bedrag van ' 1000 geschonken. Een goed begin is het halve werk!

Kors Jan Snoeij, voorzitter Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, www.hippolytuskerk.nl.
Samen kerk, biddend verbonden

De Rooms-katholieke parochie heeft een kleine gids op haar website geplaatst om het geloof en verbondenheid vast te houden in deze moeilijke tijd. De gids 'Samen kerk, biddend verbonden' kan gedownload worden op www.rkwieringen.nl.
Het parochiesecretariaat is vanaf heden alleen per mail of telefonisch te bereiken via 0227-601255 (dan hoort u een antwoordapparaat) of secretariaat@rkwieringermeer.nl.
Als u behoefte heeft aan contact met de pastor, graag melden via het secretariaat.

De Steunzender van Pasen en het aanstaande parochiecontact Wieringen vervallen!

De kerk in Hippolytushoef is alleen zaterdag 11 april tussen 14:00 en 16:00 uur geopend om palmtakken en huispaaskaarsen op te halen.


WEEST GERUST,
" IK " GA NIET OP SLOT !
BLIJF KALM EN BLIJ
WANT IK BLIJF WAKEN
OVER IEDEREEN !!!
MET VRIENDELIJKE GROET :
UW ALLER
-----" ONZE LIEVE HEER " !!!-----


Kosteloze geestelijke hulp, ook voor vragen rond Corona

De ontwikkeling rond het Corona-virus geeft aanleiding tot veel ongerustheid en zorg. Met name bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland (CvL) biedt geestelijke hulp bij vragen op dit vlak. Voor inwoners van 50 jaar en ouder worden de kosten hierbij vaak vergoed vanuit landelijke subsidie. Het centrum en de geestelijk verzorgers zijn nu nog beter bereikbaar via een geheel vernieuwde website.

Het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland is beschikbaar voor inwoners van de Kop van Noord-Holland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met een van de geestelijke verzorgers.Een luisterend oor
Sinds 2019 is er een landelijke subsidie voor geestelijke hulpverlening. Hiermee kan het CvL nu in veel gevallen de hulpverlening vergoeden. Pauline van Zaalen, geestelijk verzorger bij het CvL: "Veel mensen leven met vragen, maar in het dagelijks leven is niet altijd voldoende aandacht voor zingeving. Het is een belangrijke ontwikkeling dat geestelijke verzorging voor mensen thuis beschikbaar komt. Mensen blijven langer thuis wonen. Zeker door het onheilspellende Coronavirus weten mensen vaak niet tot wie zij zich kunnen wenden met een levensvraag."

Het CvL bestaat in Noord-Holland reeds tien jaar en beantwoordt jaarlijks honderden telefoontjes. Hulpvragen komen binnen van de hulpvrager zelf, maar ook van naasten of doorverwijzende zorgverleners. Pauline: "De vragen kunnen heel specifiek zijn. Bijvoorbeeld: 'Ik heb borstkanker. Wil ik mij nog laten behandelen?' Of: 'Ik heb een diagnose gekregen en ben bang voor de dood'. Of: 'Mijn zoon is overleden. Hoe vind ik hier een weg in?' Ik bied iedereen een luisterend oor, ongeacht wat de levensvraag is."
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De Harmonie - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...