Persverklaring burgemeester Lont
Uitgegeven op 12-08-2006 om 09:57  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De redactie van Wieringernieuws.nl ontving onderstaande persverklaring van burgemeester Titia Lont. Deze persverklaring is opgesteld naar aanleiding van het dreigend ontslag op 11 augustus 2006.

Burgemeester Lont heeft kennis genomen van het raadsbesluit van de gemeente Wieringen, waarin zij wordt voorgedragen voor ontslag bij minister Remkes. Alhoewel het raadsbesluit gerespecteerd dient te worden, plaatst zij hierbij een aantal kanttekeningen.

Functioneren burgemeester
De raad verwijt burgemeester Lont onder meer gebrek aan leiderschap en te veel kontakt met de burgerij.

De burgemeester is juist van mening dat zij daadkracht en leiderschap heeft getoond bij het vlottrekken van de besluitvorming rondom het Wieringerrandmeer, het opstarten van een verbetertraject na het vertrek van wethouder Beneker, en de goede organisatie van het werkbezoek van HM Koningin Beatrix in november 2005.

De raad suggereert dat de burgemeester reeds in 2005 een verstoorde verhouding met de raad had. De burgemeester daarentegen geeft aan dat de basis voor de verstoorde verhouding is gelegd door de zeer moeizame werkrelatie met de gemeentesecretaris.

In juni 2005 heeft de burgemeester nog een positief functioneringsgesprek met de fractievoorzitters gehad, waarin ook de knelpunten binnen B&W en met de secretaris openlijk zijn besproken.

De toegezegde coaching is helaas pas na de zomer van 2005 effectief geworden. In november is zij overspannen geraakt en begin december heeft zij zich ziek gemeld. Per 1 juli
2006 mocht zij van de bedrijfsarts weer aan de slag.

De werkelijke problematiek
De burgemeester is van mening dat de gemeenteraad door haar huidige opstelling, het werkelijke probleem op Wieringen - namelijk de verouderde bestuurscultuur, camoufleert en alle pijlen onterecht op de burgemeester richt.

In de afgelopen jaren zijn veel probleemdossiers ontstaan en is het dualisme niet echt van de grond gekomen. Ook kent Wieringen veel beroeps- en bezwaarprocedures en juridische kwesties.

Doordat burgemeester Lont veel heeft geonvesteerd in dualisme en burgerparticipatie zijn diverse heikele kwesties aan het licht gekomen, bijvoorbeeld camping Lutjestrand, loonbedrijf De Jongh, pachtgelden Visserijdagen, personele problemen plantsoenendienst.

Ook werd duidelijk dat Wieringen een beleidsarme gemeente is, hetgeen in schril contrast staat met de bestuurskracht die wordt gevraagd voor grote projecten als het Wieringerrandmeer en het Waddenfonds.

Geen hoor en wederhoor
De gemeenteraad heeft er bewust voor gekozen om geen hoor en wederhoor toe te passen in de burgemeesterskwestie.
Aan het eind van de ziekteperiode heeft slechts 1 gesprek met de fractievoorzitters plaatsgevonden, op verzoek van de burgemeester.

Tevens is de burgemeester niet in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de nieuwe raadsleden. Door het gebrek aan hoor en wederhoor is naar de mening van de burgemeester sprake van onvoldragen besluitvorming.

Gebrek aan democratische legitimatie
Ondanks de vele verkiezingsbeloften van openheid en transparantie, heeft de gemeenteraad de Wieringer bevolking in deze kwestie totaal genegeerd.

Begin juli werd door de bevolking een petitie met 1300 handtekeningen aan de raad aangeboden, met als doel terugkeer van de burgemeester te bepleiten.

Op de petitie heeft de bevolking geen enkele reactie van de raad mogen ontvangen. In het daarop volgende onderzoek van het Noordhollands Dagblad kwam naar voren dat 90% van de respondenten voor terugkeer van de burgemeester is, en dat slechts 30% nog vertrouwen heeft in de Wieringer gemeenteraad en het ambtelijk apparaat.

Op 24 juli jongstleden, toen de raad had gedreigd een motie van wantrouwen te agenderen, zijn circa 250 verontruste burgers naar het gemeentehuis getogen.

De burgemeester die de vergadering vanaf de publieke tribune wilde bijwonen, kreeg bij binnenkomst een staande ovatie.
De bevolking werd door de raad echter volkomen genegeerd en kreeg van waarnemend burgemeester Marjan van Kampen geen spreektijd toebedeeld.

Het gedrag van de raad tijdens deze bewuste vergadering en het stelselmatig negeren van de bevolking is de concrete aanleiding geweest tot oprichting van de vereniging Transparant Wieringen.

Rol van de Commissaris van de Koningin
Commissaris van de Koningin Borghouts heeft volgens de burgemeester te weinig regie getoond op dit dossier. Ten eerste had hij niet mogen toestaan dat de secretaris en wethouders rechtstreeks hun beklag bij de CdK hebben gedaan.

Verder had hij het ziektedossier voortvarender ter hand moeten nemen, en conform de Wet Poortwachter / WIA een reintegratieplan 1e en 2e spoor moeten opstellen. Ondanks het positieve advies van de bedrijfsarts heeft hij de burgemeester vanaf 1 juli in de ziektewet gehouden.
Sterker nog: hij heeft de vertrouwenskwestie vermengd met het ziektedossier.

Verder is er een gebrek geweest aan persvoorlichting vanuit het provinciehuis, waardoor allerlei geruchten en foutieve berichten in de media zijn verschenen. Dit heeft alle betrokkenen schade berokkend.

Verdere stappen
Burgemeester Lont is nog steeds van mening dat zij een tweede kans verdient en dat de kritiek op haar functioneren voor een deel is toe te schrijven aan haar ziekteperiode, en dat de rest van de kritiek niet terecht danwel niet steekhoudend is.

Naar omstandigheden heeft zij als beginnende burgemeester goed gefunctioneerd en zijn de verhoudingen met de raadsleden redelijk tot goed geweest. Door de burgemeester nu voor ontslag voor te dragen worden de bestuurlijke problemen op Wieringen niet opgelost.

De burgemeester zal tegen haar ontslag in beroep gaan bij minister Remkes.
(advertentie)
Actueel...
05-04-2020 75 jaar vrijheid
04-04-2020 Voedselbanknieuws: Nieuwe VIP-locaties
04-04-2020 Foto van het weekend
04-04-2020 Stuurhuis kotter uitgebrand in haven Den Oever
04-04-2020 Op stap in Hollands Kroon
04-04-2020 Exposities en musea
04-04-2020 Motor plofkraak gedumpt op Vatrop
04-04-2020 75 jaar vrijheid
04-04-2020 Afgelaste evenementen
04-04-2020 Dankbetuiging
03-04-2020 Shop tankstation Hippolytushoef geheel vernieuwd
03-04-2020 TalentNED lanceert nieuw team voor Nederlands grootste schaatstalenten
03-04-2020 Bericht van het Kappershuis Stroe
03-04-2020 Wij staan ook in deze tijd voor u klaar! Uw gezondheid, nog steeds onze zorg!
03-04-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
03-04-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
03-04-2020 Oorlogsbronnen uit Hollands Kroon online
03-04-2020 Extra ondersteuning voor huisartsen
03-04-2020 Plofkraak Rabobank Hippolytushoef
03-04-2020 Kerknieuws
03-04-2020 Kermisexploitanten maken zware tijden door
02-04-2020 Waddenfonds steunt project ‘Donkerte van het Waddengebied’ met 1,5 miljoen euro
02-04-2020 Verhuizing bewoners Noorderlicht pas na coronacrisis
02-04-2020 Bedrijven willen belangeloos ondersteunen tijdens coronacrisis
02-04-2020 Helpt elkander en blijf gezond, Wieringernieuws draagt ook zijn steentje bij
02-04-2020 Principe afspraak tussen Digitale Stad en Kabeltex
02-04-2020 Verhoog de productiviteit in je kantoorruimte met deze 5 tips!
02-04-2020 Koning-Hoeve verbijsterd over Brabantse aankoop Noord-Hollandse stikstofruimte
02-04-2020 Tips voor het weekend
02-04-2020 Iedereen blijft in ieder geval nog vier weken thuis, je hoeft je niet te vervelen
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De WAP - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...