STICHTING LAAKT STANDPUNT GEMEENTE WIERINGEN
Uitgegeven op 26-08-2002 om 20:31  |  link  |  bewaar  |  print

Westerland - De Stichting Watersportcamping Lutjestrand heeft een zienswijze bij de gemeente Wieringen ingediend. In deze zienswijze uit de stichting haar ongenoegen over het standpunt van de gemeente Wieringen over het wegbestemmen van de camping t Lutjestrand.
De camping aan het Lutjestrand bestaat al ruim 40 jaar. In het verleden heeft de camping diverse malen overhoop gelegen met de gemeente Wieringen over het bestaan van de camping. Uiteindelijk is het verblijf op het Lutjestrand in 1992 middels een bestemmingsplan voor het Lutjestrand gelegaliseerd. Door een ruilverkaveling is de gemeente Wieringen in 1997 eigenaar geworden van het Lutjestrand (voorheen eigendom van de Domeinen).
In 1996 is nog een beheersovereenkomst gesloten tussen de Stichting en de gemeente. De stichting heeft sindsdien de verantwoording voor het schoonhouden van het strand, het parkeerbeheer en het toezicht op het strand. In 1998 gaf de gemeente aan dat zij de huur van het strand wilde opzeggen en de camping moest worden ontruimd. De Stichting Watersportcamping Lutjestrand is tegen dat verzoek in beroep gegaan en de rechter heeft tot driemaal toe aangegeven dat de gemeente niet in zijn recht stond om de huur op te zeggen. De gemeente Wieringen blijft bij het standpunt op de camping op het Lutjestrand weg te saneren en heeft daarvoor het bestemmingsplan gewijzigd om zodoende een opzeggingsgrond te creren. Op 22 juli 2002 is het voorontwerp bestemmingsplan Lutjestrand 2002 ter inzage komen te liggen bij de gemeente Wieringen. De stichting heeft op 12 augustus j.l. zijn zienswijze op dit voorontwerp ingediend. Inmiddels hebben ook honderden recreanten schriftelijk aangegeven dat zij tevreden zijn met de huidige situatie en dat de camping wat hun betreft niet behoeft te verdwijnen. Verder hebben ook diverse bewoners van de Westerlanderweg en ondernemers van het eiland Wieringen bezwaar aangetekend tegen het voorontwerp. Bij een aantal bewoners en ondernemers bestond de vrees dat een bezwaar tegen het voorontwerp in de toekomst mogelijk nadelig voor hun kon uitwerken bij een eventuele aanvraag voor een bouwvergunning en dergelijke. Een groot aantal heeft daardoor afgezien van het aantekenen van bezwaar.
(advertentie)
(advertentie)
Uw warme bakker!
Occasions
Te koop Mitsubishi Colt
€ 4.250,-

Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Dirk van Duin - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...