Thuisnabij onderwijs essentieel voor het platteland
Uitgegeven op 13-06-2019 om 21:18  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - De P10, het samenwerkingsverband van 20 grote plattelandsgemeenten, waaronder Hollands Kroon, vraagt aandacht voor thuisnabij onderwijs op het platteland als essentieel onderdeel van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat.

De P10 gemeenten maken zich grote zorgen over de daling van het aantal leerlingen en de onbedoelde negatieve herverdeeleffecten van de vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek voor het voorgezet onderwijs. Leerlingen in dunbevolkte gebieden moeten gelijke kansen hebben als leerlingen in dichtbevolkt gebied.

Binnenkort spreekt de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport van de commissie Dijkgraaf 'de laatste school...? Advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs' en de beleidsreactie daarop van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media. Naar aanleiding van dit rapport en de beleidsreactie heeft de P10 een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met suggesties.

Oproep P10
De P10 onderschrijft de constateringen uit het rapport van de commissie Dijkgraaf en heeft drie suggesties voor de uitwerking van de vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek en de voorstellen van de commissie Dijkgraaf:
1. Meer passende criteria voor maatwerk
2. Structurele bekostiging als 'de laatste school' dreigt om te vallen
3. Bespreek de maatwerkregeling en vereenvoudiging bekostiging integraal.

Maatwerk
Volgens de P10 is de problematiek van bereikbaarheid en beschikbaarheid van een breed voortgezet onderwijsaanbod regio- specifiek. De P10 pleit daarom voor ruimere criteria voor de maatwerkregeling dan nu wordt voorgesteld, zodat de juiste scholen, de juiste transitiemiddelen krijgen.

Structurele bekostiging
Dagelijks bestuurslid van de P10 Jack Werkman (wethouder gemeente Sluis): "Thuisnabij onderwijs is van essentieel belang voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van het platteland." De P10 pleit daarom voor een structurele bijdrage wanneer een school niet langer met sterke krimp wordt geconfronteerd, maar in de regio daadwerkelijk de laatste school is.

Integrale benadering
Ten slotte pleit de P10 voor het integraal bespreken van het rapport van de commissie Dijkgraaf en de vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs. De voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs dreigt onbedoeld de verschraling van het onderwijsaanbod te versnellen en te versterken. De P10 roept op tot een integrale benadering en roept op om bij de bekostiging aandacht te hebben voor de parameters leerlingenaantal, reisafstand en reistijd.

Over de P10
In 2008 startte de P10 met tien grote plattelandsgemeenten om de schoonheid, dynamiek en vraagstukken van het platteland onder de aandacht te brengen. Inmiddels zijn er twintig gemeenten uit verschillende provincies aangesloten bij de P10. Zij delen kennis en zorgen ervoor dat de stem van het platteland gehoord wordt. De P10 werkt samen met de VNG, overheden en verschillende andere organisatie.
De P10 bestaat uit de volgende gemeenten: Berkelland, Schouwen-Duiveland, Opsterland, Westerveld, Borger-Odoorn, Hof van Twente, Hollands Kroon, Ooststellingwerf, Peel en Maas, Sluis, Hulst, Aa en Hunze, Bronckhorst, Medemblik, Goeree Overflakkee, Midden-Drenthe, De Fryske Marren, Het Hogeland, Twenterand en Horst aan de Maas.
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
Actueel...
20-10-2019 Piet Kooi wint biljarttitel
20-10-2019 Wiron blijft in de winning mood
20-10-2019 Uitslagen
20-10-2019 Clubkampioenen Wironruiters gehuldigd
20-10-2019 Cursus Klein Vaarbewijs 1 en 2
20-10-2019 VOC wint verdiend, maar geflatteerd van VZV
19-10-2019 Halloween, een spannend avontuur in de Schoorlse duinen
19-10-2019 Taarten uitgereikt aan winnaars fotowedstrijd
18-10-2019 Kom gerust even een kijkje nemen
18-10-2019 Halloween pompoen maken
18-10-2019 Geboorte, verhuizen of jubileum, ook deze berichten plaatsen wij
18-10-2019 Wim Anker “Wij wijken niet voor druk, dreiging en geweld!”
18-10-2019 Hayke Burghout nieuw lid van de matchgroep van de Hollands Kroonse Uitdaging
18-10-2019 Foto van het weekend
18-10-2019 Winterchallenge Soroptimistclub Wieringerland
18-10-2019 Spooktocht
18-10-2019 Goed nieuws voor de fans van Mooi Wark
17-10-2019 Principeverzoek bouwplan De Maaier Wieringerwerf
17-10-2019 Gemeente investeert in reconstructie en renovatie haven Den Oever
17-10-2019 Zwembaden Hollands Kroon in handen gebruikers
17-10-2019 Kwaliteit busvervoer scoort goed
17-10-2019 Afronding cascobouw boomkorkotter BM-100
17-10-2019 Alcoholgebruik onder jongvolwassenen neemt af
17-10-2019 Informatieavond ontwikkeling centrumgebied Breezand
17-10-2019 Reisje van de Wieringer Activiteitenvereniging
17-10-2019 Activiteiten in de herfstvakantie in Petten
17-10-2019 Home-Start zoekt nieuwe vrijwilligers
17-10-2019 Muziekvereniging Wieringerwaard zoekt oud-leden
17-10-2019 9 november kleding inzamelen Rotaryclub Wieringerland
17-10-2019 Op Wieringernieuws ook veel ruimte voor columns, kom maar op met uw verhaal
(advertentie)
Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Kermis voor Hotel de Haan jaren 70 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...