Drones & Data voor agrarische ondernemers
Uitgegeven op 24-05-2019 om 11:23  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Een Agri Drones & Data Centrum realiseren is een van de ambities in de Noordkop. Om die reden gaan droneondernemers en agrarische ondernemers met elkaar in gesprek tijdens de startbijeenkomst van dit project van Match2020, op vrijdag 14 juni. De bijeenkomst is van 9:30-11:30 uur in Middenmeer. Agrarische ondernemers uit de Kop van Noord-Holland zijn welkom om zich nog hierbij aan te sluiten.

Droneondernemers presenteren zich tijdens deze bijeenkomst en geven een korte toelichting welke mogelijkheden zij zien voor de agribusiness in de Kop van Noord-Holland. Aansluitend ontmoeten drone- en agrarische ondernemers elkaar.
De data die drones leveren, zijn onderdeel van precisielandbouw. Die bieden nu én in de toekomst een belangrijke toegevoegde waarde. Het draait bijvoorbeeld om de verdere ontwikkeling van de praktische toepassingen van drones in landbouw, interpretatie van data en bijbehorend teeltadvies. Maar ook om het verbinden met data verkregen via andere technieken, het overdragen van kennis en ontwikkeling.

De startbijeenkomst gaat om de ontmoeting en verbinding van drone- en agrarische ondernemers. Meer zicht krijgen op de vragen van agrarische ondernemers op dit vlak is een ander doel, evenals een beeld van de kansen en mogelijkheden. Er wordt ook bekeken wat de volgende stap is in deze verkenningsfase en onderwijsinstellingen kunnen aansluiten.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 7 juni via match2020@dekopwerkt.nl. Na aanmelding ontvangt u de locatie van de bijeenkomst.

Agri Projecten Match2020
Match2020 maakt deel uit van het regionale stimuleringsprogramma De Kop Werkt!, waarin de vier gemeenten in de Noordkop en de Provincie Noord-Holland samenwerken. Match2020 richt zich naast agri op de sectoren zorg, leisure en techniek. GreenPort Noord-Holland Noord organiseert binnen Match2020 deze agriprojecten en werkt daarvoor samen met onderwijspartners, ondernemers, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Noordkopgemeenten en de Provincie Noord-Holland.
Lees meer over de Agriprojecten op de site van GreenPort NHN.

Match2020: Arbeidsmarkt in balans
Ons land hoort bij de wereldspelers in de agri- en foodsector. De Kop van Noord-Holland is hierin één van de grootste spelers. Belangwekkende technische innovaties in de agribusiness en precisielandbouw zijn onder andere de agridrones, die samen met GPS-systemen, camera- en satellietbeelden relevante data vergaren. Goede vertaling daarvan naar teeltadviezen, leveren nieuwe inzichten en mogelijkheden. De agribusiness is een sector met veel banen en technologische vernieuwingen die valt of staat met voldoende medewerkers en goede aansluiting op agrarisch onderwijs. Daarom zet Match2020 zich onder andere in voor een goede balans op de arbeidsmarkt en stimuleert het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
(advertentie)
Poll:
Mooiste feest op Wieringen is...
De Flora en Visserijdagen
Wieringer Kermis
Dorpsfeest Westerland
Hippo Feesten
Halloween
Koningsdag
Ik blijf thuis
Ander feestje
  
Occasions
Te koop Toyota Avensis Wagon 2.0D Business
€ 7.895,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Wieringer historie:
Winter 1979 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...