Bereikbaarheid regio wordt aangepakt
Uitgegeven op 14-05-2019 om 20:24  |  link  |  bewaar  |  print

REGIO - Goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde om leefbaarheid en economische ontwikkeling verder tot ontwikkeling te brengen. De provincie Noord-Holland en 18 gemeenten Holland boven Amsterdam zijn eensgezind over het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. Zij onderschrijven dit door een gezamenlijk en integraal programma 'Bereikbaarheid'.

Een goede infrastructuur is van groot belang voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als Holland boven Amsterdam (HbA). Provincie en HbA ontwikkelen hiervoor een gezamenlijk en integraal programma 'Bereikbaarheid HbA' en nemen de uitvoering ter hand.

HbA bereikbaar en vitaal houden
Provincie en HbA vinden het verbeteren van de doorstroming op de A9/N9 en A7 corridors belangrijk, maar ook het verbeteren van de Oost-Westverbindingen (met de A23 als hoofdelement), het verbeteren van de doorstroming op de Ring Alkmaar, het realiseren van 'Programma Hoogfrequent Spoor' en het realiseren van doorfietsroutes van evident belang om de regio Holland boven Amsterdam bereikbaar en vitaal te houden.

Wethouder Heleen Keur van gemeente Den Helder: "De regio Holland boven Amsterdam bruist en is volop in beweging en ontwikkeling. De ontwikkeling van de bereikbaarheid, zowel over de weg als over het spoor, van het gebied houdt geen gelijke tred met de enorme stappen die gezet worden in deze regio. Zo is de ring Alkmaar een grote bottleneck en met de ambities van de regio, wordt dit probleem alleen maar groter. Daarnaast mist de regio een goede Oost-West verbinding. De A7 is een belangrijke verkeersader, maar mist de aansluiting op een verkeersader richting met name het westen. Zowel de N9 als de N99 bieden in de huidige vorm, geen adequate oplossing voor de toenemende verkeersdruk. De N250 staat regelmatig helemaal vast door het verkeer dat onderweg is van en naar Texel en door het woon/werkverkeer richting de marine en de haven. Kortom ook HbA doet, in navolging van VNO-NCW, een dringend beroep op het nieuwe provinciebestuur om de regio Holland Boven Amsterdam ook infrastructureel op de kaart te zetten."

Bereikbaarheidsstudie
Uit een bereikbaarheidsstudie van de provincie Noord-Holland blijkt dat aanpassingen van de wegen in de kop van Noord-Holland kunnen leiden tot reistijdverkorting en afname van verkeer op omliggende wegen.
Een opwaardering van de N9 of een nieuwe verbinding tussen de A7 en de N99 kan de reistijd met 5 tot 8 minuten verkorten. Naast een kortere reistijd kunnen aanpassingen ook zorgen voor een verkeersafname op de direct omliggende wegen.

Ontwikkelingen binnen Holland boven Amsterdam
Verschillende ontwikkelingen in de regio hebben geleid tot de samenwerking tussen Provincie en HbA. Daarbij staat de verbetering van de bereikbaarheid in de regio centraal.
Ontwikkelingen die de bereikbaarheid (kunnen) beïnvloeden zijn o.a.:
• Woningbouwplannen Alkmaar die van de belang zijn voor de opvang van de overloop van woningzoekenden uit Amsterdam
• Ontwikkelingen Agriport => toename van werkgelegenheid
• Ontwikkelingen Seed Valley => toename van werkgelegenheid
• De verdere versterking van de Oost-West corridor van Alkmaar naar Zwolle (A23 => Westfrisiaweg is inmiddels opgewaardeerd, opwaardering Houtribdijk volgt)
• Ontwikkeling van de Energy & Health Campus in Petten
• Investeringen van defensie in Den Helder => uitbreiding Koninklijke Marine
• Energietransitie, HbA en vooral Den Helder zullen hierbij een grote rol spelen
• Spreiding toerisme => HbA heeft hierin veel te bieden en kan een belangrijke rol spelen bij de ‘opvang’ van toeristen vanuit de MRA

Opheffen knelpunten
In samenwerking met het Rijk en gemeenten wordt op dit moment al gewerkt aan het opheffen van knelpunten in de bereikbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen op de westelijke ring van Alkmaar, het project Aansluiting N508 op de N242 (oostelijke ring Alkmaar) en de kruising N9/N99 bij Den Helder waarnaar vanuit het project 'De Kop Werkt!' samen met Rijkswaterstaat onderzoek wordt gedaan.
(advertentie)
Actueel...
21-08-2019 Valpreventiecursus
21-08-2019 Al veel mensen op de been bij het bloemschikken bij de Bloementent
21-08-2019 Vrijwilligers gevraagd
21-08-2019 Expositie Historische Vereniging
21-08-2019 Mantelzorger op vakantie
21-08-2019 Nieuw seizoen Gymnastiekvereniging Wieringen
20-08-2019 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
20-08-2019 Programma
20-08-2019 In een viskist van de dijk af roetsen afgelast
20-08-2019 Is even wennen die nieuwe dijk
19-08-2019 De vlaggenmasten worden geplaatst
19-08-2019 Rondje om
19-08-2019 Flora- en Visserijdagen Den Oever in teken van de Hollandse garnaal
19-08-2019 Hollands Kroonse jeugd telt in verhouding weinig overmatige alcohol gebruikers
19-08-2019 Dierenasiel het Schuthok zoekt plekje voor Punkie
19-08-2019 Rondvaart met historische Wieringer schepen tijdens de Flora
19-08-2019 Flora- en Visserijdagen aanbiedingen
19-08-2019 Wieringer roeiploegen heersen in Den Helder
19-08-2019 Zondag voorlopig laatste fietsdag Afsluitdijk, drie jaar pauze
18-08-2019 Win een mooie prijs met jouw zomerfoto, dat kan ook bij ons dus
18-08-2019 Minuut van Succes
18-08-2019 Wandelen voor het goede doel
18-08-2019 37e Kwartje Trio Triathlon Live op Noordkop Radio
17-08-2019 Winst voor roeiers Du Pau Bouw
17-08-2019 Nieuw seizoen Vereniging Afsluitdijk
17-08-2019 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
17-08-2019 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
16-08-2019 Wiekenkruis officieel in gebruik genomen
16-08-2019 Programma Tante Pietje
16-08-2019 Vergelijkingssite Knibble voor jonge ouders
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Te koop VW Up 1.0 bmp move up
€ 14.244,-

Te koop Heinkel Motor, zeer mooi
€ 2.750,-

Wieringer historie:
Visserijdagen - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...