Inspraak Voorontwerp-bestemmingsplan Den Oever
Uitgegeven op 09-01-2006 om 14:42  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat met ingang van maandag 2 januari 2006 gedurende 6 weken voor een ieder het voorontwerp-bestemmingsplan Den Oever ter inzage ligt. Het plangebied van het voorontwerp-bestemmingsplan Den Oever omvat de dorpskern van Den Oever, inclusief het gebied ten westen van het dorp waar mogelijk in de toekomst woningbouw plaats gaat vinden, het gebied van de havens bij Den Oever en het aangrenzend deel van de Afsluitdijk.

Het voorontwerp bestaat uit een plankaart, planvoorschriften en een toelichting. In het bestemmingsplan wordt voor de bestaande delen van het dorp in grote lijnen uitgegaan van handhaving van de bestaande situatie. Nieuwe ontwikkelingen kunnen mogelijk gemaakt worden ter plekke van onder andere De Kule, verzorgingstehuis Kapellehof en de voormalige busremise aan de Zwinstraat en omgeving. Voor het gebied ten westen van de kern geldt een zogenoemde uitwerkingsbevoegdheid voor de bouw van woningen en de realisatie van maatschappelijke voorzieningen. De woningbouw in dit gebied vindt plaats als afgeleide van de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer. Hiervoor zal te zijner tijd een aparte uitwerkingsprocedure worden gevolgd, waarbij u opnieuw de mogelijkheid hebt om uw mening kenbaar te maken.

Inzage
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis van Wieringen, afdeling Grondgebiedzaken en is op de website van de gemeente Wieringen (www.wieringen.nl) te raadplegen. Het gemeentehuis is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Inspraakreactie
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie op het voorontwerp-bestemmingsplan indienen bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wieringen (Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef). Mondelinge inspraakreacties kunnen op afspraak bij de Afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente Wieringen naar voren worden gebracht. Hiervoor kunt u bellen met mevrouw G. van Deutekom, telefoon 0227 594 381. Ingediende inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming over de definitieve inhoud van het ontwerp-bestemmingsplan.

Inspraakavond
Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt op 25 januari 2006 vanaf 20.00 uur in het Vikingschip in Den Oever een inspraakavond over het voorontwerp-bestemmingsplan gehouden. De zaal is om 19.30 uur open.
(advertentie)
Slagerij Ottens
(advertentie)
Poll:
De Wieringer Kermis
Ging door , daarvoor hulde aan de organisatie.
Had voor mij niet gehoeven.
  
Occasions
Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 16.495,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Speeltuin Helderse Buurt - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...