INFO ONTWIKKELING WIERINGERRANDMEER
Uitgegeven op 09-08-2002 om 00:21  |  link  |  bewaar  |  print

Edam - Op 12 juni 2002 gaf de Stuurgroep ‘Water Bindt’ haar jawoord op de verdere voorbereiding, van de mogelijke aanleg van een Wieringerrandmeer. Mogelijke aanleg, wel te verstaan. Voordat het is zo ver is, moet nog veel gebeuren.


De aanleg van het randmeer ten zuiden van Wieringen is een al oud idee van ir. Jan Vonk uit Den Helder. Het idee werd opgenomen in de Ontwikkelvisie Wieringen en uit een dooropvolgende verkenning kwam de conclusie dat een eventueel randmeer 250 meter breed moet zijn om de beoogde doelstellingen te bereiken. Wat zijn die doelstellingen?

Ze zijn alsvolgt samen te vatten:
Een impuls voor recreatie en toerisme in de Kop van Noord-Holland.
Vergroting werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland.
Verbetering waterhuishouding in Amstelmeerboezem.
Creëren randmeer met voldoende zoet water voor landbouw.
Het bieden van mogelijkheden voor wonen en werken.
Verbetering landschap en natuur.

Er zijn inmiddels al heel wat reacties binnen op het idee en bij alle reagerende partijen lijkt draagvlak aanwezig voor het plan al zijn er de nodige voorbehouden. Vooral de gevolgen van de uitvoering zijn onvoldoende bekend en roepen bij bv. een organisatie als de WLTO (een belangenvereniging van en voor agrarische ondernemers in Noord- en Zuid-Holland) flinke vraagtekens op.
De bureaus Grontmij, VISTA en Kolpron onderzochten de gevolgen voor landschap, water, natuur en de duurzame economische ontwikkeling.

De conclusies uit deze onderzoeken waren:
Het randmeer is aantrekkelijk voor toerisme, recreatie en wonen.
Het stimuleert de regionale economie.
Het randmeer biedt beperkte mogelijkheden voor landbouw.
Wonen en werken zijn belangrijke financiële dragers.

Er moet nader onderzoek komen naar de gevolgen van eventuele toename van kwel voor de landbouw.
Het ligt in de bedoeling per 1 januari 2003 de projectorganisatie Wieringerrandmeer operationeel te hebben. Dit kernteam gaat zich bezighouden met de startnotitie voor de aanleg van het meer ten behoeve van de MER (Milieu Effect Rapportage) en de LER (Landbouw Effect Rapportage). Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, USHN, waterschap Hollands Kroon, de gemeenten Wieringermeer en Wieringen en het projectbureau ‘Water Bindt’.
Het project werd tot voor kort aangestuurd door de Stuurgroep ‘Water Bindt’. Vanwege de grote omvang en het regionale, gedeeltelijk interprovinciale en integrale karakter heeft de provincie Noord-Holland het project omarmd.
Er is een leuke folder over het project beschikbaar gekomen. Deze is verkrijgbaar bij: USHN, Marjan Mörs, tel 0299 391401.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Te koop Mitsubishi Colt
€ 4.250,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Hoekje Hippo - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...