Poll perikelen Wieringen
Uitgegeven op 16-12-2015 om 21:47  |  link  |  bewaar  |  print

(INGEZONDEN BERICHT)

Zoals bekend: de gemeente Hollands Kroon hield een poll over de plek van het vuurtorentje op Wieringen in Den Oever. De gemeentelijke voorlichtster Noortje Slot meende, toen de uitslag van die poll bekend werd, uiteraard onder de verantwoordelijkheid van wethouder Meskers, luidkeels te moeten roepen: “Hoerah !! We hebben een winnaar”. En met 86% vóórstemmers was Meskers volgens de gemeente Hollands Kroon dé grote winnaar. Hij kon – meende hij – zijn gang gaan met de verplaatsing van het vuurtorentje – één van de speeltjes van hem – naar zijn persoonlijk gewenste plek. Hij had evenwel buiten twee waarden gerekend. De poll van Wieringernieuws en een bericht van Rijkswaterstaat te Lelystad door een Wieringer aangezwengeld. De Wieringer poll gaf aan een percentage van 77% vóór de huidige plek. Voorts werd door RWS tegengesproken dat verplaatsing een must was. Sterker: Verplaatsing was zelfs niet aan de orde in het kader van de plannen m.b.t. de Afsluitdijk. Je reinste onzin dus. Voorts kakelde de wethouder ook nog dat de vuurtoren alléén voor de gemeente behouden kon blijven als deze zou worden verplaatst. Pure onzin dus. Dergelijke wijze van politiek bedrijven doet denken aan een respectloze houding jegens de burgers. Zeker is dat de poll van Wieringernieuws glashelder was door de stem van de Wieringers en erkenning zou moeten behoren te krijgen van Meskers, i.c. het gemeentebestuur. Het is immers hún vuurtoren en zeker niet die van een stelletje Hollands Kroon ambtenaren die menen de dienst te moeten uitmaken ! Natuurlijk: dit is een enorme blamage voor Meskers ! Volslagen duister is de oorsprong van de stemmen via de gemeentelijke poll. Met ander woorden: heeft bijv. een deelnemer uit Haringhuizen gestemd en zo ja, hoe ? Je kunt je in dat geval in allen gemoede afvragen of deze zicht heeft op de situatie terplekke en de wens van de voormalige eilandbewoners. Men zou zich zelfs kunnen afvragen of zelfs de raadsleden met de situatie en het reilen en zeilen bekend zijn. Uit bovenstaande moge voor de zoveelste keer blijken dat de betrokken wethouders van de gemeente Holland Kroon doen en laten wat alleen hèn het beste lijkt zonder rekening te houden met bewoners, direkt betrokkenen en critici. Alleen als zij worden teruggefloten door een instantie als Rijkswaterstaat wordt enige bereidwilligheid getoond om – in dit geval – wederom een gemeentelijke poll te houden. Rest één conclusie. Deze gemeente heeft geen boodschap aan de soortgelijke poll van Wieringernieuws. Nòg een paar voorbeeldspeeltjes van Meskers: de bouw van de oorspronkelijk niet-gewilde supermarkt, de verplaatsing van de coupure (nog steeds op het wensenlijstje van Meskers), zijn Waddenbelevingspunt ten koste van honderduizenden euro's en geen flauw benul heeft dat Den Oever niet Volendam is en ook niet zal worden. Voorts uiteraard niet te vergeten het sluiten van het zwembad De Venne.onder de verantwoordelijkheid van zijn collega Westerkamp. Hoe naief ben je op de raadsvergadering van 26 november 2015 als raadslid J.P. De Groot (Christenunie) stelt dat het z.g. Belevingspunt een prachtig object is maar “wél héél veel geld kost”. Daaraan toevoegend komt het: “maar dat behoeven wij gelukkig niet te betalen”. Echter gelijkertijd meegaan met de keiharde eis van raadslid Opdeweegh (VVD) om in 2017 tóch tot sluiting van het vele malen belangrijkere zwembad De Venne over te gaan als vanuit de burgerparticipatie eind 2016 geen opening wordt gevonden voor het openhouden van het bad. E.e.a. is niet anders te kwalificeren dan niet alleen naïviteit in het veelvoud maar eveneens op welke wijze zelfs raadsleden onderling beïnvloedbaar zijn geworden.
Wieringers – en dus niet hollandkroners (!!!) – “let in deze op uw zaak” daar waar besluitvorming door dit gemeentebestuur over o.a. genoemde projecten aan de orde is !! De Stichting JAS noemde eerder de uitkomst van de gemeentelijke politiek de “georganiseerde teloorgang van de democratie in de Noordkop ( Hollandskroon en Schagen)”. En JAS sloeg hiermee de spijker op de juiste “kop” !

Sam Kooy, Den Burg.
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Hotel Restaurant Zomerdijk 1983 april - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...