Wieringen en Wieringermeer veilig voor de toekomst door dijkversterking
Uitgegeven op 27-11-2014 om 11:49  |  link  |  bewaar  |  print

Wandel digitaal mee over de versterkte dijken

HOLLANDS KROON - Tijdens de officiële oplevering van de versterkte Wieringermeerdijk & Omgelegde Stonteldijk op woensdag 26 november is de laatste scene opgenomen van de film 'Wandel digitaal mee over de versterkte dijken'. Hoofdrolspeler Kees Stam, bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, verklaart tijdens het sluitstuk van de film met een boormachine in zijn hand de dijken officieel als versterkt.Beleef zelf de dijken en bekijk de film!

De werkzaamheden aan de 17 kilometer lange dijken hebben in totaal anderhalf jaar geduurd. De bekleding van de dijken voldeed niet meer aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen en moest versterkt worden. In totaal is er op de Wieringermeerdijk 100.000 ton breuksteen gebruikt. Deze steen is vastgezet met ca. 214.500 m2 gietasfalt. Op de Omgelegde Stonteldijk is over een oppervlakte van 7.000m2 open steenasfalt aangebracht. Het Zuiderstrand vlakbij Den Oever is weer teruggebracht in de staat van voor de versterking zodat hier weer volop gerecreëerd kan worden. De dijkversterking, die een gebied van Medemblik tot Den Oever beschermt, is één van de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin de komende jaren meer dan 1000 km aan dijken versterkt wordt.

Laatste filmscène 'oplevering dijken'
Tijdens de feestelijke opening is de laatste scène van de film opgenomen. Met een schroefboormachine in de hand, bevestigde Kees Stam in de stralende herfstzon met windkracht vier vanaf het IJsselmeer, allerlei mooie wetenswaardigheden en feiten over de Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk en daarmee zijn de dijken officieel 'versterkt'. De bestuurder kreeg hiervoor van alle projectpartners waaronder Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Karst Ketelaar (projectleider Ruimtelijke Ordening gemeente Hollands Kroon), Bart Budding (projectleider Hoogwaterbeschermingsprogramma) en aannemer Gebr. Van der Lee informatiebordjes cadeau. Het opleveringsobject is in gemaal Lely te bewonderen.

Toegenomen risico op overstromingen
In het Deltaprogramma dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur op Prinsjesdag jl. heeft gepresenteerd, benoemt de minister dat de kans op overstromingen in Nederland en het risico op ver strekkende gevolgen is toegenomen. Vooral door de economische groei en de bevolkingstoename. Maar ook klimaatverandering en zeespiegelstijging spelen mee. De versterking van de Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk in de kop van Noord-Holland dragen bij aan de doelstellingen om de veiligheid drie tot vijf maal groter te maken in Nederland en maken het Noord-Hollandse achterland voor de komende jaren weer een stuk veiliger.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Samen werken aan een veiliger Nederland
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. In ons land is wettelijk geregeld dat we de dijken, duinen, stuwen en sluizen regelmatig controleren. Daardoor weten we tijdig wat de staat van deze primaire waterkeringen is en kunnen we ze indien nodig versterken. In de nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma’s voeren de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om deze waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Business Plus
€ 9.750,-

Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Marathon Amstelmeer - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...