LADA luistert in Anna Paulowna
Uitgegeven op 19-11-2014 om 09:39  |  link  |  bewaar  |  print

ANNA PAULOWNA - Op de openbare fractievergadering in Anna Paulowna, maandag 17 november gehouden, werd op twee onderwerpen ingesproken.

De buurtgroep RMO uit Lutjewinkel vindt de voorgestelde oplossing om de overlast weg te nemen, die het dorp ondervindt van het vervoer naar Campina, onaanvaardbaar. Weliswaar wordt met de voorgestelde maatregelen de overlast in het dorp aangepakt door het vervoer te dwingen de route over de Wateringskant en Valbrugweg te nemen. Dit is het probleem verplaatsen en dat is niet aanvaardbaar voor de bewoners aan deze wegen. De groep bepleit een alternatieve ontsluiting van Campina richting Hartweg of Lutjewinkelerweg. Daartoe zijn voorstellen gedaan, die ook door de dorpsraad gedragen worden. Ook is er onvrede over de communicatie met de wethouder: “Communicatie voelt niet goed. Burger wordt niet betrokken bij de besluitvorming.”
De heer van Deutekom uit Westerland lichtte zijn bezwaren toe rond de bouw van de brede school in Hippolytushoef. Hij trekt de noodzaak om tot nieuwbouw over te gaan in twijfel. Op de informatieavond in de Harmonie bleek dat en was er een duidelijke voorkeur voor renovatie van de bestaande schoolgebouwen. Bovendien is de kavel aan de Irisstraat te klein om een brede school te bouwen. Wethouder Westerkamp deelt mede dat de bouwkavel is verdubbeld tot 8000m2 waardoor er voldoende ruimte is. Er is met buurtbewoners gesproken en de provincie is akkoord. Renovatie is een dure optie waarbij het de vraag is of aan de eisen, die tegenwoordig aan onderwijs gesteld worden, voldaan kunnen worden.
Bij de behandeling van de raadsagenda van 27 november ontstond er discussie over de op te stellen zienswijze voor het visproject Wieringermeer. De door het hoogheemraadschap aangevraagde vergunning voor de waterberging omvat ook het aanleggen van natuurvriendelijke oevers om de berging geschikt te maken als paaiplaats voor vissen. Het is de fractie niet duidelijk of dat ook valt onder het in 2008 genomen besluit van de gemeente Wieringermeer dat ten grondslag ligt aan de aanvraag om de berging aan te leggen. Daarover zullen vragen gesteld worden. In het coalitieakkoord staat dat eerder genomen besluiten gerespecteerd zullen worden maar ook dat natuurontwikkeling alleen in de ecologische hoofdstructuur kan plaats vinden. De fractie zal volgende week in de fractievergadering de zienswijze vaststellen.
(advertentie)
Actueel...
11-07-2020 Succesvolle spelletjesdag bij Wieringermeerruiters
11-07-2020 Rabobank GameDay ook naar Wieringerwerf
11-07-2020 Overleden de heer Cees Borst
11-07-2020 Overleden de heer Piet Boerdijk
10-07-2020 Matchgroeplid helpt De Vrijheid de digitale snelweg op
10-07-2020 Blijf bewegen in de vakantie met Summerfun
10-07-2020 Personeel gezocht
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
10-07-2020 Weekend agenda
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
09-07-2020 Collecte Hersenstichting verbreekt record
09-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
09-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
09-07-2020 Ruim helft Nederlanders meer moeite met vaste lasten
09-07-2020 Kerknieuws
09-07-2020 Ook de dorpskermis wordt moeilijk uitvoerbaar, kan helaas niet met de opgelegde regels
09-07-2020 Foto van het weekend
08-07-2020 IJssalon Vidaro, nieuw in Hippolytushoef
08-07-2020 Kras op de auto, fietser rijdt door
08-07-2020 Ingezonden artikel
08-07-2020 Verkeersmaatregelen in Plan Noord
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Occasions
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
1956 Spar winkel Dirk Braas in de Nieuwstraat - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...