Natuurorganisaties teleurgesteld over voorstel windmolens in het IJsselmeer
Uitgegeven op 01-11-2014 om 06:38  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - De natuur- en landschapsorganisaties zijn verbaasd dat Gedeputeerde Staten teruggrijpt op het standpunt om nieuwe windmolens vrijwel allemaal in het IJsselmeer te laten bouwen.

De provincie heeft een jaar de tijd gegeven aan de zoektocht naar alternatieve locaties onder de vlag van Fryslân foar de Wyn. De discussies hebben tot diepe verdeeldheid geleid, maar er is ook een serieus voorstel uitgekomen dat een half miljard euro goedkoper was dan windenergie op het IJsselmeer. Er bleek aanzienlijke ruimte voor windmolens te zijn langs snelwegen en op bedrijfsterreinen. Ook is duidelijk geworden dat het voor draagvlak belangrijk is om een serieuze dialoog te voeren met de mensen die het aangaat en compensatie van de schade vooraf goed te regelen. Zowel met de diepe verdeeldheid als de opgedane kennis zou het provinciaal bestuur iets moeten doen. We zien dat niet terug in het voorstel. Het IJsselmeer is het meest open landschap van de provincie. Daarom is de aantasting door windmolens daar onevenredig groot. We vragen aan Provinciale Staten om die unieke waarde van Fryslân aan het weidse open water van het IJsselmeer nog eens goed op zich in te laten werken voor ze besluiten om hier windmolens te plaatsen, zoals nu wordt voorgesteld. Het IJsselmeer is het grootste laaglandmeer van Noordwest Europa. Het is door de overheid zelf aangemeld als te beschermen natuurgebied van Europees belang. De toetsing van een windmolenpark is daarom streng. Op basis van juridische uitspraken over windpark Urk is te verwachten dat de juridische grenzen voor windenergie in het IJsselmeer al bereikt zijn. De kans is groot dat dit park niet door de natuurtoetsen komt. Bij de voorstellen van Fryslan foar de Wyn was een flinke investering in landschap en leefbaarheid voorzien, gekoppeld aan de windmolens. Zulke investeringen zijn ook hard nodig als je een park op het IJsselmeer zou realiseren, er is immers wel degelijk schade voor de mensen die er op uit kijken en voor de natuur. We dringen er bij de provincie op aan om die koppeling tussen toestemming voor windmolens enerzijds en verplicht investeren in landschap en leefbaarheid anderzijds vast te houden.

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, Noord-Hollands Landschap, it Fryske Gea, Flevolandschap, de IJsselmeervereniging, Sportvisserij Nederland

Bron IJsselmeervereniging.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Drukte tijdens de kermis - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...