Provincie wil meer veiligheid in het Openbaar Vervoer
Uitgegeven op 01-10-2004 om 13:53  |  link  |  bewaar  |  print

Het busje komt zo...HAARLEM - Om het aantal incidenten in en rond het openbaar vervoer terug te dringen en het veiligheidsgevoel bij reizigers en personeel te verbeteren, hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland het Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2005 2009 vastgesteld.

De middelen voor dit programma zijn afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor Noord-Holland is jaarlijks een bedrag van 487.000 beschikbaar, dat in overleg met de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Hilversum zal worden ingezet. Vervoerders kunnen ideen en plannen aandragen voor de besteding van dit geld.


Hoewel het overgrote deel van de busreizigers (95%) zich veilig voelt in de bus, zijn er voldoende redenen aandacht te besteden aan de problemen van sociale onveiligheid. Problemen die in het openbaar vervoer spelen zijn:

- verharding van de agressie en bedreigingen tegenover het personeel en andere reizigers
- overlast door scholieren op sommige buslijnen
- overlast op sommige nachtlijnen (mede veroorzaakt door overmatig drank- en drugsgebruik)
- vandalisme door, met name, jongeren
- zwervers en drugsverslaafden in wachtruimtes
- een aantal sociaal minder veilige haltes.

Naast problemen op nachtbussen en buslijnen langs sommige middelbare scholen concentreert de sociale onveiligheid zich met name op de Zuidtangent (o.a. halte Haarlem-Schalkwijk). De overige incidenten betreffen losse gevallen. Ernstige incidenten waarbij fysiek geweld wordt gebruikt zijn gelukkig beperkt in aantal.

De provincie verwacht van vervoerders dat zij zelf vanuit de normale bedrijfsvoering de nodige maatregelen nemen om de sociale veiligheid te bevorderen.