Overschrijdingen ambulances moeten fors minder
Uitgegeven op 20-04-2004 om 14:34  |  link  |  bewaar  |  print

Overschrijdingen ambulances moeten fors minderHAARLEM - De provincie Noord-Holland, zorgverzekeraars, meldkamer en ambulance-diensten werken aan verbetering van het ambulancevervoer in Noord-Holland Noord. Doel is om meer ambulances op tijd te laten aankomen. Vóór eind 2004 moeten er zodanige maatregelen getroffen zijn, dat de overschrijdingen fors zijn teruggedrongen. Dit schrijft gedeputeerde Rinske Kruisinga als voorzitter van de Taskforce ambulancezorg Noord-Holland Noord in een brief aan de gemeenten in Noord-Holland Noord.

Begin dit jaar bleek dat teveel ambulances in Noord-Holland Noord niet binnen 15 minuten na melding ter plaatse waren. Op initiatief van gedeputeerde Kruisinga is een taskforce opgericht die ervoor moet zorgen dat zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om het grote aantal overschrijdingen terug te dringen. Deelnemers aan de Taskforce zijn mw. M. van Rossen, voorzitter van het bestuur van de meldkamer NHN, dhr. J.M. Staatsen, voorzitter van het bestuur van de Regionale Ambulancedienst NHN, dhr. J.C. Nootebos, hoofd van de Ambulancedienst Kennemerland, dhr. W. Duffels van Univé Zorg, dhr. B. Baranyó, vertegenwoordiger van de overige zorgverzekeraars.

Een deel van de overschrijdingen is te voorkomen door een aanscherping van bestaande instructies en afspraken. De RAV NHN, het samenwerkingsverband van vervoerders en meldkamer heeft inmiddels een reeks van maatregelen genomen of in voorbereiding. Zo zal de meldkamer nagaan of meldingen gemiddeld iets sneller verwerkt kunnen worden. Soms kan een ambulance beter vanaf een andere standplaats vertrekken of op andere tijdstippen aanwezig zijn. In het weekend bijvoorbeeld is er nu één extra standplaats paraat op standplaats Kooypunt (Den Helder). Een andere maatregel is om een dienst tussen 9 en 18 uur in plaats van tussen 8 en 17 uur in te zetten. Zo kan beter in de behoefte worden voorzien. Een ander voorbeeld: het personeel is gevraagd er voor te zorgen dat het wegrijden van de ambulance vlotter kan verlopen.

Maar hiermee zijn niet alle oorzaken van de overschrijdingen weg te nemen. In de komende maanden moet blijken welke andere maatregelen nodig zijn. De beoogde maatregelen die meer onderzoek, voorbereiding en uitwerking vereisen worden nu door de RAV NHN verwerkt in een Plan van Aanpak. Het zal de komende maand door de Taskforce worden besproken. De RAV NHN heeft in een afzonderlijke brief aan de gemeenten in Noord-Holland Noord uitleg gegeven over de genomen maatregelen en diegenen die in voorbereiding zijn.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Dames junioren Tonegido 1963 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...