Wieringermeer krijgt klappen in HGG-rapport
Uitgegeven op 15-04-2004 om 13:32  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGERMEER - De gemeente Wieringermeer heeft in het conflict met HGG ten onrechte een koppeling aangebracht tussen de afgifte van een bouwvergunning voor vestiging van het bedrijf op Robbenplaat én het bereiken van overeenstemming over de exploitatiebijdrage voor dit industrieterrein. Daarmee heeft de gemeente misbruik gemaakt van haar bevoegdheden.

De gemeente heeft zich vooral ingespannen om een snelle verhuizing van HGG te voorkomen, in plaats van daaraan mee te werken. Deze conclusies trekt het onderzoeksbureau Boer & Croon in het gisteren vrijgegeven geheime rapport naar de gang van zaken in de al vier jaar slepende kwestie tussen de gemeente Wieringermeer en het internationaal georiënteerde staalconstructiebedrijf uit Middenmeer.

De gemeenteraad besloot dinsdagavond in een besloten bijeenkomst unaniem om het zeventig pagina's tellende onderzoeksdocument naar de rol van alle partijen in het geschil, volledig openbaar te verklaren. Met dien verstande dat alle genoemde betrokkenen en ondervraagden gisteren in allerijl op de hoogte zijn gesteld van dit besluit. Het rapport is inhoudelijk niet bediscussieerd. De politiek voert deze discussie maandagavond in een openbare raadsvergadering.

Boer & Croon heeft de overeenkomst van 3 maart 2000 tussen de partijen als startpunt genomen. Daarin is afgesproken dat HGG haar bezwaren tegen de bouw van de Schelpenwijk zou opgeven en de partijen via deskundigen tot een planschadebedrag (inmiddels vastgesteld op ruim vijf ton) zouden komen. Dit daar het bedrijf door de woonwijk in zijn uitbreidingsmogelijkheden beperkt is en de milieubeperkingen hierdoor toenamen.

Met betrekking tot Robbenplaat zou het college zich maximaal inspannen om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een vestiging van HGG, waarbij een streefdatum van bouwrijp maken van begin 2001 werd vastgelegd. Ten slotte zouden beide partijen een deskundige aanwijzen, om tot een exploitatiebijdrage van HGG voor Robbenplaat te komen.

Boer & Croon concludeert dat er vier jaar later nog steeds geen bouwvergunning is afgegeven en er ook nog geen overeenstemming is over de exploitatiebijdrage. Terwijl HGG al kort na 3 maart 2000 zijn bezwaren en procedures tegen de bouw van de Schelpenwijk introk. Volgens het onderzoeksbureau is de koppeling tussen bouwvergunning en exploitatiebijdrage 'de belangrijkste en meest fundamentele oorzaak van het geschil'. Het, juridisch juiste, gemeentelijke argument dat alleen de economische uitvoerbaarheid van Robbenplaat kan worden gegarandeerd als er zicht is op een (hoge) exploitatiebijdrage, is volgens Boer & Croon pas in een laat stadium aangevoerd. En daarmee niet valide. Het verhult alleen maar dat de gemeente hiermee de bijdrage binnen wil krijgen, aldus B en C. Als 'krachtig onderhandelingsdreigement'.

Het hele dossier - meer dan drie meter en ruim duizend documenten - ademt een sfeer, waarin Wieringermeer telkens weer redenen aanvoert die leiden tot uitstel van de bouwvergunning, stelt Boer & Croon. Waarbij de gemeente, zo wordt verwezen naar de verloren rechtszaken, regelmatig onjuiste planologische argumenten heeft aangevoerd om deze vergunning niet af te geven. Iets wat als 'laakbaar' wordt getypeerd.

Valt HGG naar de mening van Boer & Croon dan niets te verwijten? De weigering van het bedrijf om tot een bindend advies over de exploitatiebijdrage te komen, ondanks diverse handreikingen van de gemeente, en het eerdere gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst (waar het deze bijdrage betrof) wordt afgekeurd.

Bron: Noord-Hollands dagblad
(advertentie)
Actueel...
02-04-2020 Kerknieuws
02-04-2020 Iedereen blijft in ieder geval nog vier weken thuis, je hoeft je niet te vervelen
02-04-2020 Foto van het weekend
02-04-2020 Helpt elkander en blijf gezond, Wieringernieuws draagt ook zijn steentje bij
01-04-2020 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
01-04-2020 De Kasteleen gaat online met De Andere Quiz
01-04-2020 Hollands Kroon voert tijdelijk 'coronalogo'
01-04-2020 Sterke stijging nieuwe krantenabonnees
01-04-2020 Corona. Wat nu?
01-04-2020 Schepen voorlopig niet naar het zout
01-04-2020 Ontheffing nodig voor landbouwvoertuigen hoger dan 4 meter
01-04-2020 Axxicom, corona en de bescherming van thuiszorgmedewerkers en hun cliënten
01-04-2020 Afgelaste evenementen
31-03-2020 Project Wieringerhoek ter inzage
31-03-2020 De Smulhoek
31-03-2020 Clementie bij invordering aanslag gemeentelijke belastingen
31-03-2020 Grenzen Hippolytushoef en Den Oever op papier gewijzigd
31-03-2020 Fietspad Terpweg westzijde verdwijnt
31-03-2020 Winterbediening bruggen en sluizen verlengd
31-03-2020 De kledingbakken gaan weer open!
31-03-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
31-03-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
31-03-2020 Thuiswerk-app Zoom populair
30-03-2020 Verkeerd bezorgd - UPDATE
30-03-2020 100 Woorden
30-03-2020 Blog burgemeester Rian van Dam. Hoe gaat het eigenlijk met u?
30-03-2020 Garnalenvissers voelen gevolgen noodsituatie Covid-19 crisiis
30-03-2020 Tommie vindt mensen erg spannend
30-03-2020 Ouderen en minder validen toch in beweging met tips Team Sportservice
29-03-2020 Garnalenvissers willen de regie
(advertentie)
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Paasvee jaren zeventig - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...