Stichting Watersportcamping ontstemt over uitstel
Uitgegeven op 25-03-2004 om 08:57  |  link  |  bewaar  |  print

WESTERLAND - Afgelopen zaterdag 20 maart 2004 zijn degenen die een zienswijze hebben ingediend naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan Lutjestrand door de gemeente Wieringen schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de gemeenteraad het plan niet op 8 april maar pas op 3 juni tijdens een zitting van de gemeenteraad zal behandelen. Aanleiding tot het verschuiven van dit agendapunt is gelegen in het feit dat een aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk is. Dit meldt de Stichting
Watersportcamping Lutjestrand aan onze redactie.


Opmerkelijk is dat de gemeente Wieringen hierdoor niet voldoet aan de in de
artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gestelde termijn. In dat artikel is namelijk vastgesteld dat de gemeenteraad binnen vier maanden na ter inzage legging een bestemmingsplan vast moet stellen. Volgens de
gemeente Wieringen zijn er geen sancties verbonden aan het overschrijden van deze termijn. Een en ander is zeer opmerkelijk gezien het feit dat de gemeente Wieringen bij het ontvankelijk verklaren van ingediende zienswijzen
wel strak de wettelijke termijn van vier weken hanteert.

Aanleiding tot het aanvullend ecologisch onderzoek is waarschijnlijk het bezoek van een provinciale ambtenaar aan de gemeente Wieringen die bij zijn bezoek op instructie van gedeputeerde A. Moens vragen over de procedure rond het bestemmingsplan Lutjestrand heeft gesteld. Moens vond dat een aantal aspecten van de Habitat- en Vogelrichtlijn onvoldoende waren onderbouwd in de motivatie van de gemeente. Daarnaast wilde Moens ook precies weten waarom de gemeente nu perse van de camping af wil. Tijdens het overleg heeft de provinciale ambtenaar ook aangegeven dat de gemeente goed moet nadenken over
alternatieve locaties en mogelijke planschadeclaims.

De mogelijke planschadeclaim heeft de gemeente Wieringen al in een eerder stadium laten onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat de Stichting
Watersportcamping Lutjestrand en zijn bewoners recht hebben op een planschadevergoeding, alleen de omvang van de schadevergoeding was geen onderdeel van de opdracht aan het bureau dat het onderzoek heeft verricht. Uit de brief van de gemeente van 20 maart blijkt niet dat zij de
mogelijkheid van alternatieven nader gaat uitwerken. De gemeente Wieringen heeft ook geen contact gezocht met het bestuur van de Stichting Watersportcamping Lutjestrand over alternatieven, zoals verzocht werd door de provincie bij monde van gedeputeerde Moens, ondanks het feit dat de Stichting al meerdere malen getracht heeft in overleg met de gemeente
daarover te komen.

De bewoners van de camping op het Lutjestrand wachten in spanning de behandeling van deze zaak in de gemeenteraad af.
(advertentie)
Actueel...
02-04-2020 Kerknieuws
02-04-2020 Iedereen blijft in ieder geval nog vier weken thuis, je hoeft je niet te vervelen
02-04-2020 Foto van het weekend
02-04-2020 Helpt elkander en blijf gezond, Wieringernieuws draagt ook zijn steentje bij
01-04-2020 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
01-04-2020 De Kasteleen gaat online met De Andere Quiz
01-04-2020 Hollands Kroon voert tijdelijk 'coronalogo'
01-04-2020 Sterke stijging nieuwe krantenabonnees
01-04-2020 Corona. Wat nu?
01-04-2020 Schepen voorlopig niet naar het zout
01-04-2020 Ontheffing nodig voor landbouwvoertuigen hoger dan 4 meter
01-04-2020 Axxicom, corona en de bescherming van thuiszorgmedewerkers en hun cliĆ«nten
01-04-2020 Afgelaste evenementen
31-03-2020 Project Wieringerhoek ter inzage
31-03-2020 De Smulhoek
31-03-2020 Clementie bij invordering aanslag gemeentelijke belastingen
31-03-2020 Grenzen Hippolytushoef en Den Oever op papier gewijzigd
31-03-2020 Fietspad Terpweg westzijde verdwijnt
31-03-2020 Winterbediening bruggen en sluizen verlengd
31-03-2020 De kledingbakken gaan weer open!
31-03-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
31-03-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
31-03-2020 Thuiswerk-app Zoom populair
30-03-2020 Verkeerd bezorgd - UPDATE
30-03-2020 100 Woorden
30-03-2020 Blog burgemeester Rian van Dam. Hoe gaat het eigenlijk met u?
30-03-2020 Garnalenvissers voelen gevolgen noodsituatie Covid-19 crisiis
30-03-2020 Tommie vindt mensen erg spannend
30-03-2020 Ouderen en minder validen toch in beweging met tips Team Sportservice
29-03-2020 Garnalenvissers willen de regie
(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
The Vips - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...