Aanslag waterschapsbelasting op de deurmat
Uitgegeven op 27-01-2004 om 18:00  |  link  |  bewaar  |  print

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.Purmerend - Binnenkort vallen de aanslagen waterschapsbelasting gebruikers 2004 van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op de deurmat. Als gevolg van dalende inkomsten, geslonken reserves en hogere uitgaven valt de ingezetenenheffing hoger uit dan in 2003. De verontreinigingsheffing is gelijk aan die van vorig jaar.

Ingezetenenheffing
Het totale belastingvolume stijgt met 10,8%. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat het hoogheemraadschap niet langer kan interen op de reserves. De afgelopen jaren zijn door de fusiewaterschappen de reserves grotendeels gebruikt om de stijging van de tarieven zo veel mogelijk te voorkomen. Ook in 2003 is ervoor gekozen om de tarieven af te vlakken door de reserves aan te spreken. Het punt is nu bereikt dat dat niet meer kan. Daarnaast heeft het hoogheemraadschap te maken met minder subsidies en lagere rente- en dividendopbrengsten en een lichte stijging van de uitgaven.

Nieuwe Kostentoedelingsverordening
Een andere reden voor de verhoging van de ingezetenenheffing is een nieuwe kostentoedelingsverordening. De kostentoedelingsverordening is een methode om de kosten van de taken waterbeheersing, waterkering en wegenbeheer te verdelen over de drie categorieŽn belanghebbenden. De categorieŽn zijn: ingezetenen (inwoners van het gebied), gebouwd (huiseigenaren) en ongebouwd (grondeigenaren).

Een herverdeling van de kosten is nodig omdat het areaal landbouwgrond afneemt. Daarnaast moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de toenemende verstedelijking en verharding van oppervlak tot wateroverlast gaat leiden.

De gevolgen van de nieuwe kostentoedeling zijn een verlaging van de tarieven voor de eigenaren ongebouwd en een verhoging van de tarieven bij de ingezetenen en de eigenaren gebouwd.

De verontreinigingsheffing, bedoeld om de kosten voor het zuiveren van afvalwater te dekken, is gelijk aan de heffing van vorig jaar: Ä 55,94 per vervuilingseenheid. Een eenpersoonshuishouden betaalt voor 1 vervuilingseenheid, een twee- of meerpersoonshuishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden.

Meer informatie
Voor vragen over de aanslag is er een gratis telefoonnummer: 0800 - 8998544. Meer informatie over het hoogheemraadschap en de belasting is te lezen op www.hhnk.nl Voorts kan u hier een kijkje nemen in de toelichting die samen met de aanslagen waterschapsbelasting gebruikers 2004 wordt verzonden.
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
(advertentie)
Poll:
Het weer...
het kan mij niet heet genoeg
het is wel weer mooi geweest zo
  
Occasions
Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Toyota Verso 1.8 Business Plus
€ 9.750,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Het Hoekje jaren zeventig - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...