Grootschalig gezondheidsonderzoek onder volwassenen van start
Uitgegeven op 20-09-2012 om 11:29  |  link  |  bewaar  |  print

REGIO - Eind september start GGD Hollands Noorden een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van de volwassen bevolking van Noord-Holland Noord. Meer dan 28.000 inwoners van 19 jaar en ouder ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek door het invullen van een vragenlijst via internet of op papier. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD om een goed gezondheidsbeleid te voeren.

Gezondheidsmonitor 2012
Dit onderzoek, de ‘Gezondheidsmonitor’ wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Zo kunnen veranderingen in de regionale gezondheidssituatie worden gesignaleerd. Onderwerpen in de vragenlijst zijn bijvoorbeeld chronische ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging en psychische problemen. Maar ook zorggebruik, seksueel risicogedrag, mantelzorg en leefomgeving komen aan bod. Het onderzoek wordt door alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd uitgevoerd. Daarmee ontstaat inzicht in de gezondheidstoestand in heel Nederland. Daarnaast is het mogelijk om cijfers met elkaar te vergelijken. De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met gemeenten, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Steekproef
Voor het onderzoek heeft de computer willekeurig 28.500 namen en adressen geselecteerd uit de bevolkingsregisters van de 21 gemeenten in Noord-Holland Noord. Deze personen ontvangen op vrijdag 28 september een uitnodiging per post met de vraag om de vragenlijst via internet of op papier in te vullen. Een goed beeld van de gezondheid en het welzijn in alle gemeenten en de regio is alleen mogelijk als zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Ook als mensen geen gezondheidsproblemen hebben. De GGD hoopt dan ook dat veel mensen de moeite zullen nemen om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

Gezondheidsbeleid
De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD om een goed gezondheidsbeleid te voeren. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? Komen er in onze regio problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Welke groepen mensen lopen meer risico op gezondheidsproblemen?

De resultaten van het onderzoek worden halverwege 2013 verwacht. Alle rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de GGD Hollands Noorden.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De Zuiderzee bij de Haukes - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...