PvdA Hollands Kroon stelt vragen over windmolenklachten
Uitgegeven op 14-09-2012 om 10:03  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - PvdA Hollands Kroon stelt vragen over windmolenklachten

In de Schager Courant van dinsdag 28 augustus 2012 verscheen een bericht over het opzetten van een meldpunt voor klachten over hinder van windturbines. De Milieudienst Kop van Noord-Holland werd genoemd in het artikel als ondersteuner (‘prima initiatief’). In een kader bij het bericht worden twee inwoners en locaties genoemd in de gemeente Hollands Kroon. Het gaat daarbij om opgeschaalde turbines in Oostpolder en Waardpolder die bij omwonenden volgens het artikel ‘zenuwslopende overlast’ teweeg brengen.
De voormalige gemeente Anna Paulowna heeft samen met de gemeente Zijpe per brief bij provincie en Tweede Kamer de problemen rond geluidhinder van windturbines aangekaart. Zo werd in de brief aangegeven dat het verruimde beoordelingskader onvoldoende rekening houdt met overlast voor omwonenden. In een informatiebijeenkomst met bewoners zijn de opgerekte normen uitgelegd.
Aan bewoners is toegezegd dat de gemeente Anna Paulowna en nu Hollands Kroon zich zou inspannen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
De PvdA-fractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college.

1. Welke acties heeft het college/gemeente sinds 1 januari 2012 ondernomen richting omwonenden die nog steeds overlast ervaren?
2. Destijds is geopperd om de overlast gevende turbines op te nemen in een groter plan en op die wijze ‘weg’ te saneren, bijvoorbeeld als onderdeel van windplan Wieringermeer. Zijn die mogelijkheden nog onderwerp van onderzoek of onderhandeling?
3. Enige tijd geleden werd gemeld dat er in de Oostpolder een nieuw initiatief voor een windpark bestaat. Maakt dit plan nog een kans nu de Provincie een besluit heeft genomen dat geen nieuwe windturbines worden toegestaan? Als er nog een kans op realisatie bestaat, worden de overlast gevende turbines dan ook erbij betrokken?
4. De provincie heeft een besluit genomen geen toestemming meer te geven nieuwe turbines op te richten. De brief van Anna Paulowna/Zijpe heeft daar klaarblijkelijk succes gehad. Is er ook een reactie vanuit de Tweede kamer/Ministerie EL&I op de brief gegeven?
5. Ziet het college nog andere mogelijkheden om de overlast te verminderen? Zijn er bijvoorbeeld gesprekken gaande met de turbine eigenaren om de overlast te verminderen (stilstand regime)?
(advertentie)
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Familie Tijsen - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...