Snelle aanpak schoolverzuim in Kop Noord-Holland
Uitgegeven op 05-09-2012 om 18:01  |  link  |  bewaar  |  print

REGIO - In het schooljaar 2012-2013 start de ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH), gemeente Den Helder en Texel in samenwerking met alle scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Noordkop, met het verzuimproject ’Waar was je? We hebben je gemist!’.

Doel van het project is het terugdringen van het schoolverzuim en daarmee het voortijdig schoolverlaten (vsv) op langere termijn verminderen. Het project vormt een onderdeel van het pakket aan maatregelen dat wordt uitgevoerd in het kader van het Convenant Voortijdig Schoolverlaten Kop van Noord-Holland 2013-2015.

Aandacht voor de leerling wordt algemeen beschouwd als kernfactor voor het slagen van een verzuim- en vsv-beleid. In het project wordt de aandacht voor de leerling vormgegeven door een snelle, directe en persoonlijke benadering in het geval van verzuim. De ISD-KNH en de gemeente Den Helder hebben verzuimconsulenten aangesteld om huisbezoeken af te leggen bij leerlingen die zonder bericht niet volgens hun lesrooster op school verschenen zijn. Zij doen dit op verzoek van de deelnemende scholen; Clusius College, Hoge Berg, Regius College, ROC Kop van Noord-Holland, RSG Wiringherlant en Scholen aan Zee.

De verzuimconsulent heeft als belangrijkste taak ouders en jongeren te wijzen op het belang van het volgen van onderwijs. Zij speelt hierin een motiverende en stimulerende rol. Hoewel de verzuimconsulent ouders en jongeren kan wijzen op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit de leerplichtwet, heeft zij nadrukkelijk geen handhavingstaak, zoals de leerplichtambtenaar. Het gaat in dit project dan ook vooral om het signaal aan jongeren dat ze gemist worden als ze afwezig zijn.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
1925 aanleg kleine Afsluitdijk - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...