Initiatiefvoorstel CDA: geld voor uitbreiding sportvelden v.v. Nieuwe Niedorp
Uitgegeven op 15-04-2012 om 21:41  |  link  |  bewaar  |  print

NIEUWE NIEDORP - Het CDA heeft een initiatiefvoorstel ingediend, dat op 26 april a.s. in de gemeenteraad van Hollands Kroon zal worden behandeld. Het voorstel is om een bedrag van 80.000 te onttrekken aan de Reserve Bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de aanleg van een pupillenveld op het sportcomplex van v.v. Nieuwe Niedorp.

In de voormalige gemeente Niedorp heeft medio 2011 besluitvorming plaatsgevonden over een aantal knelpunten in de sportvoorzieningen in die gemeente. Voor wat betreft Nieuwe Niedorp en Winkel is vast komen te staan dat bij v.v. Nieuwe Niedorp een aantal belangrijke knelpunten bestaan: renovatie/uitbreiding van de kleedaccommodatie en de uitbreiding van de sportvelden (pupillenveld).
De uitbreiding/renovatie van de kleedaccommodatie en de uitbreiding met een pupillenveld zijn urgente knelpunten, gelet op de toename van het aantal (jeugd)leden door de nieuwbouw de laatste jaren in Nieuwe Niedorp/Winkel. In juli 2011 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Niedorp gelden beschikbaar gesteld voor de uitbreiding/renovatie van de kleedkamers (uiteraard rekening houdend met deels zelfwerkzaamheid vanuit de vereniging), maar niet voor de uitbreiding met een pupillenveld. Daarvan is door het toenmalige college gesteld dat een bijdrage afhankelijk is van de besluitvorming omtrent de Nota Bovenwijkse Voorzieningen. Deze Nota is bedoeld om richting te geven aan de besteding van gelden, die gestort zijn/worden door projectontwikkelaars ten behoeve van investeringen die het (indirecte) gevolg zijn van een toename van het aantal woningen in een bepaalde kern. Door meer inwoners is bijvoorbeeld uitbreiding van sportvoorzieningen nodig. In het kader van de nieuwbouwwijk Trambaan zijn dan ook bijdragen betaald door de ontwikkelaar voor de sportvoorzieningen in Nieuwe Niedorp en Winkel. Het geld mag ook alleen daarvoor worden besteed.

Bij de vaststelling van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen in december 2011 heeft het college van Niedorp echter geen voorstel gedaan om een bijdrage te verstrekken voor de aanleg van een pupillenveld. Dit zeer tegen de zin van de fractie van het CDA. Met alleen uitbreiding/renovatie van de kleedaccommodaties is namelijk slechts een deel van een urgent probleem opgelost. Het CDA was en is van mening dat als gelden die daarvoor bedoeld zijn van de ontwikkelaar zijn ontvangen, deze ook besteed moeten worden als dat urgent is. Uit onderzoek van de CDA-fractie de afgelopen maanden is gebleken dat voldoende gelden zijn ontvangen om ook dit knelpunt op te lossen. Vandaar het voorstel om een bijdrage te doen uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen om de voetbalvereniging in staat te stellen het benodigde pupillenveld aan te leggen. Ook dit zal overigens alleen mogelijk zijn door deels zelfwerkzaamheid. Het CDA hoopt dat door dit initiatiefvoorstel nu in te dienen het pupillenveld reeds het komend voetbalseizoen in gebruik kan worden genomen.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Oude ansichtkaart De Haukes - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...