MINISTERIE LNV: RUIMTE VOOR ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE
Uitgegeven op 18-09-2003 om 15:09  |  link  |  bewaar  |  print

Den Haag - Op het terrein van de zee-, de kust- en de binnenvisserij moet veel gebeuren om tot duurzame visserij te komen. LNV zet in op een Europese lijn, ook als het gaat om inspecties. Een goede handhaving van de regels in de hele Europese Unie is nodig voor de bescherming van de visbestanden en voor het draagvlak voor het visserijbeleid. Daarom wordt gewerkt aan gelijkwaardige controleniveaus en aan de oprichting van een gemeenschappelijke inspectiestructuur, die er uiterlijk in 2005 moet zijn.

Een ander speerpunt is een nauwere betrokkenheid van belanghebbenden bij het beleid. Dat zijn dan zowel de visserijsector als de maatschappelijke organisaties. Op Europees niveau worden daarvoor regionale adviescomitees ingesteld. In 2004 komt er als eerste een regionaal adviescomité voor de Noordzee, bestaande uit belanghebbenden uit de Noordzeelanden. In de kustvisserij zullen verantwoordelijkheden voor het beheer worden overgedragen aan de sector. Voor de schelpdiervisserij wordt een nieuw beleidskader opgesteld, waarin een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen het belang van de visserij en de natuurfunctie in de kustwateren (o.a. Waddenzee en Oosterschelde).

Met een aantal visbestanden gaat het niet goed. Daarom worden alternatieven gezocht in de viskweek ofwel de aquacultuur. Die sector heeft grote groeimogelijkheden, maar daaraan zijn wel maatschappelijke risico.s verbonden, bijv. op het gebied van milieu en dierziekten. LNV wil de groei van de aquacultuur mogelijk maken door randvoorwaarden te stellen en onnodige belemmeringen weg te nemen. Hiervoor komen er een knelpuntenanalyse en een plan van aanpak. De begroting 2004 van het ministerie van LNV en een samenvatting zijn te vinden op de site van het Ministerie van LNV (http://www.minlnv.nl).
(advertentie)
Actueel...
04-08-2020 Vier waterhozen op dezelfde foto, uniek
04-08-2020 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
04-08-2020 De Kasteleen bedankt iedereen voor een geslaagde Kermis
04-08-2020 Erehaag voor overleden bekende in coronacrisis
04-08-2020 Wieringers in het buitenland
03-08-2020 Haak- en Breicafé blijft voorlopig gesloten
03-08-2020 Blauwalg in het Amstelmeer geconstateerd
03-08-2020 Katrien en Karel: een terughoudend tweetal
03-08-2020 Ondernemers bedankt, jullie hebben je nek uitgestoken voor ons!
02-08-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
02-08-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
02-08-2020 Wielrenner zwaargewond bij ongeluk Kleitelweg
02-08-2020 Overlijdensbericht de heer Smit
02-08-2020 Gezellig Kermis vieren maar net even anders
01-08-2020 NL leert door
01-08-2020 Felle brand bij Wit-Flowerbulbs in de Moerbeek
01-08-2020 VZV bereidt zich voor op het nieuwe handbalseizoen
31-07-2020 De Cultuurschuur gaat weer open
31-07-2020 Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform
31-07-2020 Inhoutgevers
31-07-2020 Wieringers in het buitenland
31-07-2020 Win een gratis mini-vakantie aan de voormalige Zuiderzee!
31-07-2020 Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)
31-07-2020 Dankbetuiging de heer Toon Lont
31-07-2020 Regenboog rozen om je huis op te fleuren
31-07-2020 Iedereen is van harte welkom, graag even reserveren om teleurstelling te voorkomen
30-07-2020 Werkplaats en ontmoetingsruimte
30-07-2020 De Tule benne gaar
30-07-2020 Revalidatie- en herstelprogramma corona
30-07-2020 Vermist: Beau
(advertentie)
Poll:
De Wieringer Kermis
Ging door , daarvoor hulde aan de organisatie.
Had voor mij niet gehoeven.
  
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Herdenking Dakotaramp op de Waddenzee naast Wieringen - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...