'EVALUATIE OVERHEIDSCOMMUNICATIE DEUGT NIET'
Uitgegeven op 13-09-2003 om 15:22  |  link  |  bewaar  |  print

De waddenzee gezien van een zeiljacht Leeuwarden - De Raad voor de Wadden heeft op 3 september jl. een advies vastgesteld over de evaluatie van de overheidscommunicatie in het Waddengebied. De Raad voor de Wadden is teleurgesteld over de manier waarop de evaluatie is uitgevoerd door het Regionaal Co÷rdinatiecollege Waddengebied (RCW). In het evaluatieonderzoek zijn alleen meningen gepeild van een groep direct bij het Waddengebied betrokkenen. In het Kaderplan Communicatie Overheden Waddenzee (KCOW) uit 1997 zijn richtlijnen voor de handelwijze van de overheid bij communicatie opgenomen. Anders dan van een evaluatie van dit plan mag worden verwacht, is niet onderzocht of deze richtlijnen door de overheden wel worden toegepast. De uitgevoerde evaluatie kan daarom niet worden gebruikt bij het formuleren van toekomstig nieuw beleid.

De Raad geeft in het advies een reeks verbetervoorstellen voor de overheidscommunicatie. Er moet door de overheden structureel geld worden vrijgehouden voor communicatie en de overheden moeten tijdig beslissen met wie en op welke wijze ze gaan communiceren. Ook vraagt de Raad meer aandacht voor natuur- en milieueducatie en cultuurhistorische educatie.

De Raad signaleert dat er de laatste tijd bij de Waddenoverheden wel meer aandacht is voor communicatie, maar onduidelijk is of het KCOW zelf daarbij een rol speelt. De Raad is van mening dat het plan consequent moet worden toegepast.

In het RCW zijn de verschillende Rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden in het Waddengebied vertegenwoordigd. Het RCW heeft in 1997 het KCOW vastgesteld. De doelstelling van dit Kaderplan is dat de bij de Waddenzee betrokken overheden professioneel en op de verwachtingen van de omgeving afgestemd communiceren. Daartoe zijn in het KCOW richtlijnen voor de handelwijze van de overheid opgenomen. Drie vormen van overheidscommunicatie worden daarbij onderscheiden, namelijk communicatie bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid (beleidscommunicatie), voorlichting en natuur- en milieueducatie (NME).

Na bijna zes jaar is het KCOW geŰvalueerd door een evaluatiecommissie die is samengesteld door het RCW. De doelstelling van de evaluatie was om te bezien of het KCOW heeft bijgedragen aan een verbeterde communicatie tussen overheid en betrokkenen in het Waddengebied. Deze evaluatie was voor het RCW aanleiding om de Raad voor de Wadden advies te vragen over het evaluatierapport.

De Raad voor de Wadden heeft een wettelijke taak als onafhankelijk adviescollege en is ingesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zijn primaire taak is om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen over bestaand, nieuw en toekomstig beleid, dat zowel direct als indirect met het Waddengebied te maken heeft.
(advertentie)
Actueel...
04-08-2020 Vier waterhozen op dezelfde foto, uniek
04-08-2020 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
04-08-2020 De Kasteleen bedankt iedereen voor een geslaagde Kermis
04-08-2020 Erehaag voor overleden bekende in coronacrisis
04-08-2020 Wieringers in het buitenland
03-08-2020 Haak- en Breicafé blijft voorlopig gesloten
03-08-2020 Blauwalg in het Amstelmeer geconstateerd
03-08-2020 Katrien en Karel: een terughoudend tweetal
03-08-2020 Ondernemers bedankt, jullie hebben je nek uitgestoken voor ons!
02-08-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
02-08-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
02-08-2020 Wielrenner zwaargewond bij ongeluk Kleitelweg
02-08-2020 Overlijdensbericht de heer Smit
02-08-2020 Gezellig Kermis vieren maar net even anders
01-08-2020 NL leert door
01-08-2020 Felle brand bij Wit-Flowerbulbs in de Moerbeek
01-08-2020 VZV bereidt zich voor op het nieuwe handbalseizoen
31-07-2020 De Cultuurschuur gaat weer open
31-07-2020 Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform
31-07-2020 Inhoutgevers
31-07-2020 Wieringers in het buitenland
31-07-2020 Win een gratis mini-vakantie aan de voormalige Zuiderzee!
31-07-2020 Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)
31-07-2020 Dankbetuiging de heer Toon Lont
31-07-2020 Regenboog rozen om je huis op te fleuren
31-07-2020 Iedereen is van harte welkom, graag even reserveren om teleurstelling te voorkomen
30-07-2020 Werkplaats en ontmoetingsruimte
30-07-2020 De Tule benne gaar
30-07-2020 Revalidatie- en herstelprogramma corona
30-07-2020 Vermist: Beau
(advertentie)
Poll:
De Wieringer Kermis
Ging door , daarvoor hulde aan de organisatie.
Had voor mij niet gehoeven.
  
Occasions
Toyota Yaris 1.0 VVTi Aspiration 5drs
€ 9.350,-

Te koop Fiat panda bouwjaar 2013, lage km stand
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De Haukes haven eerder dan Den Oever - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...